Keskittymiskoulu - kohti tehokkaampaa ajankäyttöä

Kenelle koulutus sopii?

Tämä koulutus on suunnattu tietotyön tekijöille, jotka haluavat työskennellä tehokkaammin. Siis saada enemmän aikaan vähemmässä ajassa. Jos löydät itsesi selaamasta somea tai sähköposteja silloin kun pitäisi tehdä töitä, on tämä koulutus sinua varten. Koulutuksen ohjelma löytyy alta.

Mitä hyötyä?

Koulutuksessa opit järjestämään työtäsi ja arkeasi siten, että pystyt keskittymään paremmin ja työskentelemään tehokkaammin. Kurssin aikana osallistujat tekevät välitehtävinä keskittymiskykyä parantavia muutoksia omaan arkeensa. Koulutuksen aikana keskustelemme näiden muutosten toimivuudesta. Tällöin kurssilaiset pääsevät oppimaan omista ja myös muiden osallistujien kokemuksista.

Miten toteutetaan?

Verkkokoulutus pitää sisällään kolme 2 tunnin koulutuskertaa Zoom-ympäristössä. Yhdellä tapaamisella on noin 60 minuutin luento-osuus ja noin 60 minuuttia keskustelua ja harjoitteita.

Ajankohdat:

Kurssin ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Miten ilmoittaudun?

Ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin. Lisää tietoa saa laittamalla sähköpostia osoitteeseen tuomo.aro@ludus.fi


Koulutuksen sisältö 


Aivot ja keskittyminen

  • Aivot ja tarkkaavaisuuden kolme systeemiä
  • Voiko ja kannattaako tahdonvoimaa kehittää?
  • Viisaiden tavoitteiden asettaminen

Keskittymiskyvyn parantaminen

  • Aivot ja multitaskaus
  • Älylaitteiden älykäs käyttäminen
  • Keskittymiskyvyn kehittäminen

Vireystila ja vuorokausirytmi

  • Vireystilan yhteys suorituskykyyn
  • Kuinka säädellä omaa vireystilaa?
  • Tehokkaan työpäivän jaksottaminen