Älylaitteiden uhat ja mahdollisuudet

Kenelle ja miten?

Pidän sekä lyhyitä asiantuntijapuheenvuoroja (esim. vanhempainillat) että pidempiä koulutuksia kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Tarvittaessa luennot voidaan toteuttaa etäyhteydellä. Voit tilata koulutuksen organisaatiollesi laittamalla sähköpostia (tuomo.aro@silmuke.fi) tai soittamalla (041 3189 038) allekirjoittaneelle.


Mitä?

Pidän koulutuksia siitä, kuinka älylaitteet vaikuttavat lasten ja nuorten kehitykseen ja  kuinka heitä voi ohjata digitaalisen viihteen kohtuukäyttöön. Lisäksi puhun älylaitteiden hyödyntämisestä oppimisessa. Puheenvuoron sisältö voidaan räätälöidä alla olevista aiheista.

Koulutussisältöjä


Älylaitteiden vaikutus kehitykseen

 • Normaali itsesäätelyn kehitys
 • Miksi älylaitteet koukuttavat?
 • Kuinka some ja digipelit vaikuttavat kehitykseen?

Älylaitteet ja mielenterveys

 • Some ja nuorten mielenterveys
 • Älylaitteiden ongelmallinen käyttö
 • Nettikiusaaminen

Älykkäästi älylaitteilla

 • Älylaitteiden käytön tukeminen
 • Digiympäristön muokkaaminen
 • Itsesäätelyn kehittäminen

Tekoäly ja oppimispelit

 • Mitä oppimispeleillä voi oppia?
 • Parhaat pelit lukitaitojen ja matematiikan harjoitteluun
 • Tekoälyn hyödyntäminen oppimisessa