Tuomo Aro


Valmistuin psykologiksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2006. Psykologian opinnoissa suurimmat kiinnostuksen kohteeni olivat inhimillinen tiedonkäsittely (kognitiivinen psykologia) ja sen aivoperäisyys (neuropsykologia). Inhimillisellä tiedonkäsittelyllä tarkoitetaan esimerkiksi havaitsemista, ajattelua, oppimista ja päätöksentekoa.

Valmistumisen jälkeen olen toiminut pääsääntöisesti oppimisen ja oppimisvaikeus-teemojen parissa. Olen työskennellyt psykologina ja erikoistumisen jälkeen neuropsykologina erikoissairaanhoidossa, kunnallisilla kouluilla, valtion oppimis- ja ohjauskeskuksessa sekä nyt yksityisessä neuropsykologikeskuksessa.

Viimeisen 10 vuoden aikana olen aktiivisesti kouluttanut oppimisesta ja sen vaikeuksista niin perusopetuksen kuin toisen asteen koulutuksen henkilökunnalle.

Tämän blogin tarkoituksena on palata siihen, mistä olin eniten opiskeluaikana kiinnostunut: kuinka psykologisen tiedon avulla voi parantaa meidän kaikkien ihmisten päätöksentekoa, ajattelua ja oppimista.