Adhd-oireisten lasten ja nuorten älylaitteiden käyttöä kannattaa ohjata ja säädellä

07.10.2022

Kirjoitin ADHD:n ja kehityksellisen kielihäiriön erikoislehteen Verrattomaan jutun ADHD:sta ja älylaitteista.

"Parhaimmillaan digitaaliset viihdesisällöt toimivat lasten ja nuorten arjen rikastuttajina, ja pahimmillaan niihin voi muodostua arjen toimintakykyä haittaava toiminnallinen riippuvuus. Adhd-oireisilla ihmisillä on kohonnut riski digitaalisen viihteen pulmalliseen käyttöön. Täten erityisesti adhd-oireiset lapset ja nuoret tarvitsevat ohjausta ja säätelyä digitaaliviihteen kanssa. Pitää oppia toimimaan älykkäästi älylaitteilla."

Linkki juttuun: https://www.aivoliitto.fi/verraton/artikkelit/adhd-oireisten-lasten-ja-nuorten-alylaitteiden-kayttoa-kannattaa-ohjata-ja-saadella/#e1ad9526