Älylaitteiden vaikutus lasten ja nuorten itsesäätelyyn

24.05.2021

Kirjoitin Helsingin yliopiston e-Erika lehteen jutun älylaitteiden vaikutuksesta lasten ja nuorten itsesäätelyyn. Tässä tiivistelmä:

Viimeisten kymmenen vuoden aikana älylaitteet ovat yleistyneet siten, että lähes jokainen kouluikäinen omistaa älypuhelimen. Älylaitteiden palkitsevat mediasisällöt houkuttelevat monisuorittamiseen (multitasking). Lapset ja nuoret, joilla on arjessa itsesäätelyn ja tarkkaavaisuuden haasteita, monisuorittavat näillä laitteilla verrokkeja enemmän. Runsas monisuorittaminen heikentää akateemista suoriutumista. Täten on tärkeää ohjata lapsia ja nuoria älylaitteiden tasapainoiseen käyttöön. Pienten lasten hyvin runsaalla median käytöllä puolestaan vaikuttaa olevan haitallinen vaikutus tulevaan kehitykseen. Tämän takia pienten lasten median käyttöä on syytä rajoittaa.

Artikkeli löytyy täältä: https://journals.helsinki.fi/e-erika/article/view/1592/1509

Kuva: https://www.thenationalnews.com/opinion/comment/mobile-phones-are-killing-our-attention-spans-and-ruining-public-discourse-1.872749