Palautteet Oppimispelien mahdollisuudet -koulutuksesta (AVI 27.10.2022)

09.12.2022

Miten pystyn hyödyntämään koulutustilaisuuden antia työssäni?

Kokeilen uusia oppimispelejä ryhmälleni.

Pystyn hyödyntämään tietoa omassa työssäni erityisvarhaiskasvatuksessa. Pystyn jakamaan koulutuksesta saatua tietoa kahdessa eri päiväkodissa henkilöstölle ja myös lasten vanhemmille/huoltajille.

Otamme pelitunnin viikko-ohjelmaan!

Löysin uusia pelejä kokeiltavaksi asiakkaiden kanssa.

Palautetta tästä koulutustilaisuudesta

Hyvin suunniteltu kokonaisuus ja asiantunteva kouluttaja. Kiitos!

Kiitos

Selkeä ja helposti seurattava