Palautteet älylaite koulutuksesta (27.1.2022)

11.02.2022

Tässä kaikki palautteet lasten ja nuorten älylaitteiden käyttöä koskevasta koulutuksestani  27.1.2022. Koulutukseen osallistui 107 ihmistä, joista palautetta antoi 23.

Miten pystyn hyödyntämään koulutustilaisuuden antia työssäni?

"Pystyn neuvomaan asiakkaitani teemaan liittyen. Monilla asiakkaillani älylaitteiden käyttö vaikeuttaa keskittymistä."

"Työskentelemme nuorien kanssa ja esimerkiksi älylaitteiden käytön rajoittaminen puhututtaa paljon. Tämä tuo lisätietoa keskusteluun."

 
"Jakamma tietoa työkavereilleni ja vanhemmille."

 
"Hyödynnän koulutuksessa esille tuotuja tutkimustuloksia varhaiskasvatus- ja esiopetuskeskusteluissa huoltajien kanssa."

 
"Yhteistyössä vanhempien kanssa."

"Tutkimustiedon tunteminen on hyvää asia, varsinkin kun puhun älylaitteiden vaikutuksista nuorille ja heidän perheilleen. Sain myös valtavan paljon lisätietoa ja näkökulmia tulevaan kandidaatin tutkielmaani. Kenties myöhemmi pro gradunikin liittyy jotenkin tähän asiaan. Voin myös ohjata pienten lasten vanhempia oikeille nettisivuille josta saavat oikeanlaista tietoa asiasta. Voinen myös järjestää infotilaisuuksia nuorille vanhemmille tulevaisuudessa varhaiskasvatuksessa."

"Tutkittu tieto auttaa ymmärtämään tilanteita"

 
"Teen koulullani lukutaidon edistämishanketta, ja näen lukutaidon heikkouden yhtenä oleellisena juurisyynä älylaitteiden seurannaisvaikutukset. Tämä koulutus vahvisti ajatustani, ja aion ottaa tämän ulottuvuuden vahvasti huomioon työssäni."

"Teen työtä nuorten parissa ja älylaitteiden käyttö on jokapäiväinen ohjauksen aihe. Nyt voin hyvin perustella asioita myös nuorille."

Erinomaisesti; ottamalla nuorten kanssa työskennellessäni esiin uusia näkökulmia puhelimen ja pelien käytöstä / rajoittamisesta sekä hyvässä että pahassa. Sain myös vahvistusta vanhempien kanssa keskusteluihin ja tukemiseen näissä asioissa."

"Nuorten ja lasten mielenterveystyön päivystystyössä tieto on tärkeää."

"Pystyn suunnittelemaan paremmin erilaisia toimintoja lapsille."

 
Koulutus vahvisti näkemystäni siitä, että lasten mediataitojen vahvistamiseksi tulee vahvistaa vanhempien mediankäytön taitoja. Sain myös "kättä pidempää" varhaiskasvattajien kouluttamiseen."

"Omassa työssäni voin tehdä luentojen perusteella mielenkiintoisia nostoja, oli paljon hyviä näkökulmia"

"Hyvää tietoa, jota hyvä jakaa vanhemmille keskusteluissa ja tilaisuuksien alustuksissa."

Palautetta tästä koulutustilaisuudesta

"Mielenkiintoinen tilaisuus, selkeä kokonaisuus ja esitys, joka yhdisteli käytäntöä ja tieteellistä tutkimustietoa."

"Hyvä koulutus, suosittelin jo muillekin osallistumaan seuraavaan koulutukseen. Kiinnostaisi tietää, miten vanhempien oma älylaitteiden käyttö vaikuttaa lapseen ja lapsen huomioimiseen. Usein kuulee, että vanhemmat latelee säännöt mutta eivät tietenkään niitä itse noudata. Monet lapset näyttävät myöskin jäävän ilman huomiota kun aikuiset vaan tuijottavat kännykkäänsä (esim. leikkipuistoissa yms)-"


"Mukava kokonaisuus. Olisi ehkä ollut parempi, jos kysymykset olisi koottu ja niihin olisi vastattu vasta luennon jälkeen erillisessä osiossa."

"Mielenkiintoinen aihe, josta olisi kauemminkin kuunnellut. "

"Hyvä kun moderaattori luki kysymykset tai antoi puheenvuoroja, ettei kukaan puhunut päälle. Kiva että kysymyksille oli jätetty aikaa eri osien väliin."

"Mielenkiintoinen koulutus. Tallene olisi ollut hyvä, kun ei kaikkea muista jälkeenpäin."

"Asiantunteva kouluttaja"

 
"Aihe on mielenkiintoinen, aikaa voisi olla enemmänkin. Nuorten mielenterveys, itsetunto jne. yhdistettynä tähän asiaan tosi mielenkiintoista."

"Ajankohtainen ja mielenkiintoinen koulutus."

 
"Kiitos selkeästä ulosannista, rennosta tunnelmasta sekä ajatuksia herättävästä aiheesta. Tästä voisi kouluttaa enemmänkin ja tämä olisi jokaiselle ammattikasvattajalle hyödyllinen."

"Hyvä kokonaisuus"

 
"Kiitos, tällaisia lisää! Hyvä kouluttaja!!!"