Palautteet Kuinka älylaitteet vaikuttavat oppimiseen ja kehitykseen -koulutuksesta (AVI 11.10.2022)

09.12.2022

Miten pystyn hyödyntämään koulutustilaisuuden antia työssäni?

Sain tärkeää tietoa liittyen älylaitteiden vaikutuksesta lasten ja nuorten työskentelyyn ja olen saanut koulutuksen jälkeisestä tiedosta hyviä keskusteluja aikaiseksi nuorten kanssa.

Jaan saamaani tietoa keskustelemalla työyhteisössäni.

Työskentelen murrosikäisten nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa, joten tämän koulutuksen sisältöä pystyn hyödyntämään asiakastyössä päivittäin.

digi-hankkeessa

Voin kertoa koulutuksesta saamaani tietoa eri ryhmien henkilöstölle sekä vanhemmille.

Voin keskusteluissa vanhempien kanssa vahvistaa heitä ohjaamaan ja rajaamaan lasten / nuorten viihderuutuajan käyttöä. Ja myös voin antaa suoraan oppilaille lisävinkkejä arkeen.

perustelemaan vanhemmille digitaalisten taitojen harjoittelemista varhaiskasvatuksessa osana pedagogista toimintaaa

Vanhempien kanssa tehtävässä työssä sekä työyhteisölle.

Palautetta tästä koulutustilaisuudesta

Kiitos!

Todella loistava ja kouluttajaa oli miellyttävä kuunnella.

tiivis, paljon asiaa lyhyessä ajassa

Kiitos asiantuntevasta ja hyvästä koulutuksesta.

Kiitos -paljon tutkittua asiaa mielenkiintoisesti koottuna ja esitettynä.

Mielenkiintoinen luento

Toivoin että olisi käyty enemmän ja syvemmin aiheesta mitä haittaa älylaitteista on kehitykselle.