Blogi


 

Tänä tutkivan, ilmiöpohjaisen, aktiivisen ja monialaisen oppimisen aikakautena on hyvä välillä kerrata myös oppimispsykologian perusteita. Nämä perusteet ovat kestäneet ajan hampaan ja niitä on vahvistanut moderni aivotutkimus.

Psykologisessa tutkimuskirjallisuudessa on löydetty yli toista sataa ajatteluvinoumaa, joissa ihmisten päätöksenteko systemaattisesti rikkoo logiikan sääntöjä tai ei ole heidän omien pitkän aikavälin tavoitteiden kannalta suotuisaa. Näiden vinoumien muodostumista aletaan pikkuhiljaa ymmärtämään myös aivojen tasolla. Suuren yleisön tietoisuuteen...

Intuitiolla tarkoitetaan tietämistä tai päätöksen tekemistä ilman tietoista järkeilyä. Suomen kielessä intuitiota kutsutaan myös perstuntumaksi. Intuitioon yhdistetään usein turhaan maagisia piirteitä. Intuitiossa on kyse automaattisen mielen kyvystä tunnistaa hahmo tai tilanne siten, että se pitää sisällään myös toimintamallin. Ylittäessäni...