Päätöksenteko ja oppiminen

Tässä blogissa käsittelen päätöksenteon ja oppimisen psykologiaa. Inhimillinen päätöksenteko on altis erilaisille virheille ja vinoumille. Minua kiinnostaa, kuinka päätöksentekoa voi parantaa ja oppimista tehostaa. Etsin vastauksia näihin kysymyksiin niin aivotutkimuksen kuin psykologian tutkimuskirjallisuudesta. 


 

Mitä mieltä olet, kuinka suurelta osin seksuaalinen suuntautumien on synnynnäistä? Tuttavapiirissäni tyypillinen vastaus on, että se on täysin geenien määräämää. Jos taas asiaa kysyy lääkäri ja kansanedustaja Päivi Räsäseltä, niin vastaus on lähempänä nollaa. Kumpikin vastaus on todennäköisesti väärin. Eikö ole hassua, että koulutetuilla ihmisillä...

Olet kotona tekemässä etätöitä, kun puhelimesi piippaa. Pomosi on lähettänyt sinulle viestin: " Hei, meillä on palaveri asiakkaan toimistolla tunnin päästä. Tule sinne mahdollisimman nopeasti, niin ehditään valmistautua. Katso liitteenä oleva yrityspuiston kartta. Tänään tehdään kaupat!"

Tänä tutkivan, ilmiöpohjaisen, aktiivisen ja monialaisen oppimisen aikakautena on hyvä välillä kerrata myös oppimispsykologian perusteita. Nämä perusteet ovat kestäneet ajan hampaan ja niitä on vahvistanut moderni aivotutkimus.

Psykologisessa tutkimuskirjallisuudessa on löydetty yli toista sataa ajatteluvinoumaa, joissa ihmisten päätöksenteko systemaattisesti rikkoo logiikan sääntöjä tai ei ole heidän omien pitkän aikavälin tavoitteiden kannalta suotuisaa. Näiden vinoumien muodostumista aletaan pikkuhiljaa ymmärtämään myös aivojen tasolla. Suuren yleisön tietoisuuteen...

Intuitiolla tarkoitetaan tietämistä tai päätöksen tekemistä ilman tietoista järkeilyä. Suomen kielessä intuitiota kutsutaan myös perstuntumaksi. Intuitioon yhdistetään usein turhaan maagisia piirteitä. Intuitiossa on kyse automaattisen mielen kyvystä tunnistaa hahmo tai tilanne siten, että se pitää sisällään myös toimintamallin. Ylittäessäni...

Tietoa minusta

Olen neuropsykologian erikoispsykologi (PsL). Olen siis erikoistunut ihmisten ajatteluun, oppimiseen ja päätöksentekoon. Tällä hetkellä toimin kliinisenä neuropsykologina Ludus Oy Tutkimus- ja Kuntoutuspalveluissa.

Viimeisen 10 vuoden aikana olen kouluttanut laaja-alaisesti erilaisista neuropsykologian aiheista.


Tietoa minusta

Ota yhteyttä

Tilauksesta järjestän koulutuksia siitä, kuinka yksilöiden ja yhteisöjen päätöksentekoa ja oppimista voi parantaa.


Olen kiinnostunut yhteistyöstä eri alojen asiantuntijoiden kanssa esimerkiksi taloudellisen, hallinnollisen tai terveydenhuoltoon liittyvän päätöksenteon kehittämiseksi.


Onko sinulla mielessä aiheita, joihin toivoisit että paneutuisin blogissani?


Ota yhteyttä