Älylaitteet ja oppiminen

Tässä blogissa käsittelen ajattelun, päätöksenteon ja oppimisen psykologiaa. Erityisesti olen kiinnostunut siitä, kuinka älylaitteet vaikuttavat ihmisten oppimiseen ja keskittymiseen. Etsin vastauksia näihin kysymyksiin niin aivotutkimuksen kuin psykologian tutkimuskirjallisuudesta. 


 

Tutkimusten mukaan amerikkalaiset tietotyöntekijät työskentelevät yhden työprojektin parissa tyypillisesti hieman yli kymmenen minuuttia kerrallaan, minkä jälkeen heidän tarkkaavaisuutensa orientoituu seuraavaan tehtävään. Uuteen tehtävään orientoitumisen laukaisee suurin piirtein yhtä usein ulkoinen ärsyke (esim. kännykän piippaus) kuin mielen...

Vallalla olevan tarkkaavaisuuden mallin mukaan meillä ihmisillä on aivoissa kolme erillistä tarkkaavaisuuden systeemiä: (1) yleistä valppautta ja vireystilaa ylläpitävä, (2) automaattinen uusiin ärsykkeisiin orientoituva ja (3) tehtäväorientoitunut tahdonalainen tarkkaavaisuus*. Usein tehtäväorientoitunut ja uusiin ärsykkeisiin orientoituva...

Mitä mieltä olet, kuinka suurelta osin seksuaalinen suuntautumien on synnynnäistä? Tuttavapiirissäni tyypillinen vastaus on, että se on täysin geenien määräämää. Jos taas asiaa kysyy lääkäri ja kansanedustaja Päivi Räsäseltä, niin vastaus on lähempänä nollaa. Kumpikin vastaus on todennäköisesti väärin. Eikö ole hassua, että koulutetuilla ihmisillä...

Olet kotona tekemässä etätöitä, kun puhelimesi piippaa. Pomosi on lähettänyt sinulle viestin: " Hei, meillä on palaveri asiakkaan toimistolla tunnin päästä. Tule sinne mahdollisimman nopeasti, niin ehditään valmistautua. Katso liitteenä oleva yrityspuiston kartta. Tänään tehdään kaupat!"

Tänä tutkivan, ilmiöpohjaisen, aktiivisen ja monialaisen oppimisen aikakautena on hyvä välillä kerrata myös oppimispsykologian perusteita. Nämä perusteet ovat kestäneet ajan hampaan ja niitä on vahvistanut moderni aivotutkimus.

Psykologisessa tutkimuskirjallisuudessa on löydetty yli toista sataa ajatteluvinoumaa, joissa ihmisten päätöksenteko systemaattisesti rikkoo logiikan sääntöjä tai ei ole heidän omien pitkän aikavälin tavoitteiden kannalta suotuisaa. Näiden vinoumien muodostumista aletaan pikkuhiljaa ymmärtämään myös aivojen tasolla. Suuren yleisön tietoisuuteen...

Intuitiolla tarkoitetaan tietämistä tai päätöksen tekemistä ilman tietoista järkeilyä. Suomen kielessä intuitiota kutsutaan myös perstuntumaksi. Intuitioon yhdistetään usein turhaan maagisia piirteitä. Intuitiossa on kyse automaattisen mielen kyvystä tunnistaa hahmo tai tilanne siten, että se pitää sisällään myös toimintamallin. Ylittäessäni...

Tietoa minusta

Olen neuropsykologian erikoispsykologi (PsL). Olen siis erikoistunut ihmisten ajatteluun, oppimiseen ja päätöksentekoon. Tällä hetkellä toimin kliinisenä neuropsykologina Ludus Oy Tutkimus- ja Kuntoutuspalveluissa.

Viimeisen 10 vuoden aikana olen kouluttanut laaja-alaisesti erilaisista neuropsykologian aiheista.


Tietoa minusta

Ota yhteyttä

Järjestän koulutuksia siitä, kuinka ihmisten keskittymiskykyä, päätöksentekoa ja oppimista voidaan parantaa. 


Olen kiinnostunut yhteistyöstä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.


Onko sinulla mielessä aiheita, joihin toivoisit että paneutuisin blogissani?


Ota yhteyttä